Wintec & Arena zadelpasservice

Ervaring en inzicht

Paardenwinkel & Zadelpasservice Hopa Sport wenst U graag op een korrekte wijze te begeleiden bij de keuze van het juiste zadel.  

Daarvoor is het belangrijk dat we de juiste selecties maken, rekening houdend met zowel een goede ligging op de paarden- of ponyrug als met de wensen van de ruiter.

Het ruime aantal keuzemogelijkheden en zadelmodellen enerzijds en een flinke dosis vakmanschap en evaring anderzijds zorgen ervoor dat we, in samenspraak met u, voor een perfekt passend zadel kunnen gaan.

Dank zij professioneel inzicht en ruim 30 jaar zadelpaservaring kan Paardenwinkel & Zadelpasservice Hopa Sport bij U aan de stal komen voor het vakkundig passen van zadels op uw paard.

 

Zadelpaskosten recupereerbaar

Voor het plannen van een bezoek aan de stal met de bedoeling een nieuw Wintec of Arena zadel aan de kopen is de voorrijkost, afhankelijk van de locatie waar uw paard zich bevind, vanaf € 75.00.

Meer detailinformatie hierover vind U via Passervice Wintec & Arena 

 

Kostenbetaling bij het maken van de afspraak

De zadelpaskosten dienen voorafgaand aan de zadelpasafspraak te worden betaald.  

Indien de afspraak in de winkel gemaakt wordt dienen op dat moment ook de zadelpaskosten te worden betaald.

Indien de afspraak ofwel telefonisch ofwel via mail wordt gemaakt, dienen de zadelpaskosten via onderstaande bestel/betaalknoppen via deze webshop te worden betaald.

Dit wil dus zeggen NIET via een gewone bankoverschrijving en dit omdat de verwerkingstijd tot meer dan twee bankwerkdagen veel te lang is.  De melding van uw betaling wordt namelijk uiterlijk tien minuten na de uitvoering van uw online betaling aan Paardenwinkel & Zadelpasservice Hopa Sport en aan U via mail bevestigd.

EEN  ZADELPASAFSPRAAK  DIE  VIA   MAIL  OF  TELEFONISCH  WORDT  GEMAAKT  DIENT  BINNEN   DE  48  UUR  TE  WORDEN  BEVESTIGD  MET  DE  OVEREENKOMSTIGE  BETALING  VIA  DEZE  WEBSHOP.

ZONIET  KOMT  HET  GEPLANDE  AFSPRAAKMOMENT  48  UUR  LATER  OPNIEUW  VRIJ  VOOR  ANDERE  KLANTEN.

De gemelde kosten staan voor de vergoeding van het zadelpasadvies en het werk van het aanpassen van je zadel aan de stal en voor de verplaatsing heen en terug, maar zijn NIET inbegrepen de mogelijk nodige onderdelen voor de aanpassing van je zadel.  Deze onderdelen dienen tijdens de zadelpasafspraak te worden betaald.  De betaling daarvan kan ofwel cash ofwel met uw betaalkaart met onze mobiele betaalterminal.

 

De kosten voor het bezoek voor de kontrole van een bestaand zadel zijn hoger dan die voor de verkoop van een nieuw zadel

In geval u een nieuw zadel wenst aan te schaffen is de kost van het bezoek op zich beperkter en kan deze zelfs voor een gedeelte van uw aankoop gerecupereerd worden.

In geval u eerder kiest voor vakkundig advies rond een zadel dat U reeds beschikbaar heeft is de kost van het bezoek hoger, gezien de kost van het advies in dit geval helemaal niet verrekend zit in een nieuwe aankoop.

Gezien de betalende naverkoopservice voor klanten die bij Paardenwinkel & Zadelpasservice Hopa Sport hun zadel hebben aangeschaft voordeliger is dan hetzelfde advies of werk rond een niet bij Hopa Sport aangekocht zadel, heeft dit laatste uiteraard een hogere kostprijs.

De ervaring leert namelijk dat we, voor gelijk welk bezoek aan de stal, in totaal zowat drie à vijf uur (of meer) voor betreffende klant onderweg of aan het werk zijn.   Deze tijd houdt dan zowel de voorbereiding van de afspraak in als de tijd voor verplaatsing heen en terug als de tijd van het bezoek bij de klant zelf.

Een oordeelkundig en eerlijk advies, dat gebaseerd is op ruime ervaring in het verleden heeft wel een kost, maar door het feit dat U daarvan gedurende meerdere jaren geniet, is deze kost een verantwoorde uitgave.

Aan een hedendaagse gangbaar uurloon en veratnwoorde kilometerkost kunnen dan de ondergemelde tarieven dan ook als zeer redelijk worden beschouwd.

 

Het bepalen van het afspraakmoment

Paardenwinkel & Zadelpasservice plant principieel zadelpasafspraken steeds op dinsdag, woensdag en donderdag.

Op die dagen is de winkel gesloten om de nodige tijd en aandacht aan een zeer belangrijk onderwerp als de aankoop van een zadel te kunnen besteden.

We plannen afspraken graag op een zowel voor U als voor ons passend moment.  Om ook voorafgaand aan de afspraak enig overleg te kunnen hebben rond uw wensen en de te bieden mogelijkheden is een bezoek aan de winkel aan te bevelen, openingsuren Winkelopeningsuren 

Indien U evenwel om reden van bijvoorbeeld afstand tot uw locatie of omwille van een andere reden er de voorkeur aan geeft een afspraak te plannen zonder voorafgaand bezoek aan de winkel, kan dat uiteraard.  In dat geval verwachten we een aantal gegevens via het zadelpasafspraakformulier Zadelpasafspraakformulier

In dat geval zal U spoedig na ontvangst van die gegevens gekontakteerd worden voor een eerste, uiteraard vrijblijvend, kort telefonisch overleg. 

Aansluitend kan dan uiteraard een verdere planning gemaakt worden.

 

Voor alle details rond kostenbepaling van zadelpasafspraken klik hier